2014

           .- Sala Cambio de Sentido ( Fundación Once). Madrid

           .- Caixafórum Gran Hotel. Palma de Mallorca

           .- Auditorio Tito Fernández. San Esteban de Pravia (Asturias)